MicroAsfalt

Een levensduurverlengende maatregel voor uw bestaande wegconstructie

Wat is MicroAsfalt?

MicroAsfalt is een unieke formule van Possehl die op een snelle en eenvoudige wijze de levensduur van uw weg met 7 tot 9 jaar verlengt. Omdat Micro Asfalt, in tegenstelling tot asfalt, koud wordt bereid, voldoet het aan de normen van het klimaatakkoord.

MicroAsfalt is een mengsel van mineraalaggregaat (steenslag, brekerzand en stof), een gemodificeerde bitumenemulsie, een klein beetje cement en water. Dit door ons eigen Duitse laboratorium ontwikkelde mengsel, wordt op locatie in een continu mengproces met één en dezelfde machine, koud bereid en verwerkt. MicroAsfalt wordt gebruikt op zowel zwakke als intensief gebruikte verkeersgebieden als een gripverbeterende maatregel en om band-weggeluid te verminderen.

MicroAsfalt

CO2 voetafdruk 50% lager dan warm asfalt

MicroAsfalt wordt op locatie koud geproduceerd in tegenstelling tot warm asfalt. Daarnaast is het verbruik van primaire grondstoffen 80% minder dan bij warm asfalt. Uit de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), blijkt dat de CO2 voetafdruk daardoor 50% lager is dan warm asfalt. Dat is gunstig voor het milieu. Zo kunt u ondanks de stikstofproblematiek uw wegen blijven verbeteren en toch aan de eisen van het klimaatakkoord voldoen.

Neem contact op
MicroAsfalt

Veel kortere verwerkingstijd

MicroAsfalt heeft daarnaast een extreem korte verwerkingstijd. MicroAsfalt wordt in één arbeidsgang aangebracht, tenzij de weg moet worden voorbehandeld met een oppervlaktebehandeling of een profileerlaag moet worden aangebracht. Binnen 1 uur na het aanbrengen kan de weg weer opengesteld worden voor het verkeer. Het afsluiten van de weg is soms zelfs niet noodzakelijk.

MicroAsfalt
MicroAsfalt

Bestaand asfalt kan tot 9 jaar mee

MicroAsfalt zorgt voor een geluidsarm, stroef en gesloten wegdekoppervlak en verhoogt de veiligheid en het rijcomfort. De levensduur van het behandelde asfalt wordt tot 9 jaar verlengd, afhankelijk van de staat van de ondergrond.

MicroAsfalt met een kleurtje

Tegenwoordig wordt steeds meer kleur in het verkeersbeeld toegepast. Denk bijvoorbeeld aan rode fietspaden of groene busbanen. Kleur kan u helpen om duidelijkheid in het verkeer te verschaffen of onveilige situaties te accentueren. MicroAsfalt is in veel verschillende kleuren te verkrijgen. Wilt u weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

MicroAsfalt

MicroAsfalt ideaal in combinatie met stalen wapening

Ernstig verzwakte wegconstructies hebben soms meer nodig dan een toplaag. Met MicroAsfalt kunt u stalen wapening fixeren waardoor nieuwe scheurvorming tegen wordt gegaan en u onderhoud van deze ernstig verzwakte wegen kunt uitstellen.

MicroAsfalt

Ook ZOAB opwaarderen

Met MicroAsfalt als rafelingscorrigerende of levensduurverlengende maatregel, kunt u ZOAB verhardingen opwaarderen, de rafeling tegengaan en groot onderhoud met 3 tot 4 jaar uitstellen. De stroefheid verbetert, de geluidsproductie neemt af, terwijl de drainerende eigenschappen nagenoeg intact blijven.

MicroAsfalt

Een opsomming van referenties

Contact opnemen